Uvid javnosti

Master rad

Studentkinja Marija Ilić, br. indeksa 3042/2023, studijski program Logopedija. Tema master rada „Uloga logopedskih tretmana u poboljšanju kliničke slike demencije“. Mentor doc. dr Željana Sukur.

Preuzmite:

Master rad