Ass Irina Teodora Tišma

Ass Irina Teodora Tišma

Zvanje, ime i prezime: Ass Irina Teodora Tišma

Katedra: Socijalni rad, Psihologija

Email: irina.tisma@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
  • 2023 – student master studija na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd,  katedra za socijalni rad
  • 2022 – diplomirala  na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd, katedra za socijalni rad
Scroll to Top