Centar za razvoj karijere i kontinuiranu edukaciju

Centar za razvoj karijere i kontinuiranu edukaciju formiran je sa ciljem da unapredi aktivnosti i mehanizme koji studentima omogućavaju efikasno građenje obrazovnih profila, definisanje svojih sklonosti i targetiranja potencijalnih radnih mesta na tržištu rada, ali i da obezbedi stručne i tehničke uslove za realizaciju programa kontinuirane edukacije kroz organizaciju kongresa, simpozijuma, kurseva i drugih oblika stručnih sastanaka.

Centar svoje aktivnosti bazira na uslugama koje predstavljaju početak kontinuiranog rada sa studentima, sa ciljem njihove kvalitetnije socio-ekonomske integracije na tržište rada. To su karijerno vođenje, karijerno informisanje i karijerno savetovanje i program praksi.

Posebnu pažnju posvećujemo omogućavanju studentima da dostignu adekvatan nivo pripremljenosti kako bi preuzeli odgovornost za sopstvene planove, akcije, izbore i stvorili uslove za sopstveno socio-ekonomsko napredovanje.

Kontinuirana edukacija obuhvata oblike usavršavanja koji nisu u domenu organizovanih vidova osnovnih ili master studija iz ovih oblasti.

OSNOVNI CILJEVI CENTRA

 • Promocija celoživotnog učenja odraslih građana čime se doprinosi njihovoj boljoj zapošljivosti i socijalnoj participaciji;
 • Unapređivanje ličnih, društvenih i profesionalnih kompetencija potrebnih za rad;
 • Promocija savremenih znanja u praksi;
 • Promocija visokih standarda kvaliteta u praksi;
 • Saradnja sa stručnjacima različitih profila u praksi;
 • Osnaživane profesionalnih kompetencija praktičara.

Edukacije su namenjene stručnjacima različitih profila, pri čemu se u opisu svake edukacije specifično navode kriterijumi za upis. Za studente Akademije humanog razvoja programi Centra su besplatni.

KURSEVI I RADIONICE

 1. Razgovor za posao (učenje o tome šta obuhvata uspešna priprema za razgovor za posao, kako se efikasno predstaviti, koja pitanja su uobičajena na razgovoru za posao, koje su najčešće greške prilikom razgovora za posao, simulacija razgovora);
 2. Kreiranje CV-a;
 3. Priprema za javni nastup (trema, verbalna i neverbalna komunikacija);
 4. Aktivno traženje posla (učenje o strategijama i veštinama aktivnog traženja posla/prakse), nastavak studija, participacija u programima mobilnosti i stipendija (predavanja koja imaju za cilj upoznavanje studenata sa postojećima resursima i osposobljavanje da samostalno pretražuju i konkurišu za različite programe ili stipendije);
 5. Socijalno umrežavanje (veštine razvijanja mreže kontakata značajnih za profesionalni razvoj);
 6. Razvijanje mekih veština (komunikacija, prezentovanje, timski rad, organizovanje i upravljanje vremenom);
 7. Metode i tehnike učenja;

PROGRAMI PRAKSI I VOLONTERSKOG RADA

Institucije sa kojima su sklopljeni sporazumi o poslovnoj saradnji Akademije za humani razvoj:

 • Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, Vrnjačka Banja
 • Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd
 • Centar za socijalni rad, Ljubovija
 • Centar za socijalni rad, Niš
 • Centar za socijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik, Nikšić
 • Centar za socijalni rad, Novi Sad
 • Centar za socijalni rad Kučevo sa ustanovom za odrasle i starije “Kučevo“
 • Centar za socijalni rad, Ćuprija
 • Centar za socijalni rad „8 Maj“, Bela Crkva
 • Centar za socijalni rad, Paraćin
 • Centar za socijalni rad, Plandište
 • Centar za socijalni rad Blace
 • Centar za socijalni rad Leskovac
 • Centar za socijalni rad Jagodina
 • Centar za socijalni rad Kraljevo
 • Centar za socijalni rad Vrnjačka banja
 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 • Centar za socijalni rad, Arilje
 • Centar za socijalni rad Svilajnac
 • Centar za socijalni rad, Vršac
 • Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina
 • Centar za socijalni rad opštine Bačka topola i Mali Idjoš, Bačka topola
 • Centar za socijalni rad Stara Pazova
 • Centar za socijalni rad Danilovgrad
 • Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRIG, Beograd
 • Centar za adolescenciju i adikcije, Beograd
 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 • Caritas  Šabac
 • Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje
 • Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda
 • Centar za socijalni rad Novi Pazar
 • Centar za socijalni rad Bačka Palanka
 • Centar za osobe sa invaliditetom, Kruševac
 • Centar za edukaciju „Prve reči“, Zemun
 • Crveni krst Čukarica, Beograd
 • Čudo društvo, Beograd
 • Dom za stara lica, Lazarevac
 • Dom za lica mentalno ometena u razvoju, Tutin
 • Dečiji dom „Mladost“, Bijela, Crna Gora
 • Dom starih „Grabovac“, Risan, Crna Gora
 • Dnevni boravak za osobe i decu sa smetnjama u razvoju „Mozaik“
 • Dom zdravlja, Aleksandrovac
 • Dom za duševno obolela lica, Čurug
 • Dom za smeštaj duševno oboleleih lica“Sveti Vasilije Ostroški-Čudotvorac“, Novi Bečej
 • Dom za smeštaj odraslih lica Trebunje, Blace
 • Edu centar, Beograd
 • Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda
 • Gradski centar za socijalni rad, Beograd
 • Gerontološki centar, Beograd
 • Gerontološki centar Novi Sad
 • Gradska opština Zvezdara- Volonterski servis Zvezdare
 • Gerontološki centar Niš, Radnih brigada 15, Niš, Knjaževac
 • Gerontološki centar, Sombor
 • Gerontološki centar Mataruška banja
 • Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Logomedica, Beograd-centar za patologiju govora, Beograd
 • Ostalo obrazovanje govor i jezik „Marina Ribić“, Novi Beograd
 • Osnovna škola „Sava Jovanović Sirogojno“, Zemun
 • Osnovna škola „Miloje Pavlović“, Beograd
 • Osnovna škola „Radivoj Popović“, Zemun
 • Osnovna škola „Branko Pešić“, Zemun
 • Osnovna čkola “Miodrag Matić“, Beograd
 • snovna škola „Montessori“, Beograd
 • Predškolska ustanova „Abc junior“, Zemun
 • Predškolska ustanova “Dečiji dani“, Beograd
 • Predškolska ustanova „Beli zeka“, Beograd
 • Predškolska ustanova „Pametnica diplomat“
 • Poliklinika za internu medicinu, radiologiju, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju „Rea medica“, Beograd
 • Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd
 • Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
 • Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „ Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac,
 • Stalna konferencija Romskih udruženja građana „SKRUG- LIGA ROMA“, Beograd
 • Studio za edukaciju „Higia Logos“, Beograd
 • Srednja zanatska škola, Beograd
 • Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović“, Zemun
 • Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd“
 • Škola za oštećene sluhom “Stefan Dečanski“, Beograd
 • Ustanova za decu i mlade, Sremčica
 • Udruženje “Hleb života“, Beograd
 • Udruženje nastavnika engleskog jezika „ELTA“, Beograd
 • Ustanova za odrasle i starije “Gvozden Jovančević“,Veliki Popovac
 • Ustanova za odrasla i stara lica, Leskovac
 • Udruženje građana “KOKORO“, Bor
 • Univerzitet Crne Gore,- Fakultet političkih nauka, Podgorica
 • Udruženje građana “Grupa 484“, Beograd
 • Zavod „Komanski most“, Podgorica
 • Zavod za vaspitanje dece i omladine, Beograd
 • Zavod za vaspitanje dece i omladine Knjaževac
 • Fondacija „ Solidarnost Srbije“, Beograd
 • Gerontološki centar Jagodina
 • Gerontološki centar Subotica
 • Forum mladih sa invaliditetom Srbije, Beograd

KOORDINATOR CENTRA

Ass. Andrijana Mikić

andrijana.mikic@ahr.edu.rs

Scroll to Top