Logopedija

Akademski naziv: Master logoped

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Ciljevi studijskog programa obuhvataju proširivanje opštih i specifičnih znanja, osposobljavanje za naučno-istraživački rad, kritičko sagledavanje savremenih pristupa u logopediji, integraciju disciplina relevantnih za razvoj govora, jezika i komunikacije, te unapređenje praktičnog rada kroz samostalno planiranje tretmana. Takođe, ciljevi uključuju razvoj sposobnosti za planiranje i evaluaciju programa rada u logopediji, kao i sticanje kompetencija za dalje stručno usavršavanje na doktorskim studijama.

ISHODI MASTER STUDIJA

Master akademske studije osposobljavaju studente za:
– Planiranje, dizajniranje, implementaciju i evaluaciju programa u oblasti prevencije, procene, rane intervencije, habilitacije i rehabilitacije, kao i podrške tokom života osoba sa smetnjama i poremećajima sluha, govora, jezika i komunikacije.
– Obrazovanje kompetentnih stručnjaka za rad na složenijim poslovima prevencije, dijagnostike i tretmana u ustanovama obrazovno-vaspitnog, socijalno-zaštitnog i zdravstvenog tipa, kao i organizacijama civilnog društva.
– Planiranje i dizajniranje programa za podsticanje i unapređenje humane komunikacije s ciljem podizanja kvaliteta života posebno odraslih i starih lica.
– Samostalni istraživački rad na proučavanju etiologije, fenomenologije, prevencije, procene, diferencijalne dijagnostike, rane intervencije, rehabilitacije, habilitacije i podrške tokom života osoba sa poremećajima sluha, govora, jezika i komunikacije, rad u naučno-istraživačkim institucijama i nastavak obrazovanja na doktorskim studijama.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Studijski program pripada polju društveno-humanističkih nauka, oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Po završetku studija, studenti stiču zvanje master logoped, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Skraćeni naziv je mast. logop.

PREDMETI
  • Metodologija naučnog istraživanja u društveno humanističkim naukama (6)
  • Logopedska dijagnostika (6)
  • Predmet izbornog bloka 1 (Savremene tehnologije u logopediji; Etika i profesionalni identitet;) (6)
  • Predmet izbornog bloka 2 (Specifična neurološka dijagnostika u funkciji logopedije; Disfagije) (6)
  • Predmet izbornog bloka 3 (Pristupi u habilitaciji/rehabilitaciji oštećenog sluha;  Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika;) (6)
  • Stručna praksa (10)
  • Predmet master završnog rada (10)
  • Master rad – izrada i odbrana (10)
  •  (U zagradi ESPB)
AKTUELNI PROGRAMI

PROGRAM MASTER STUDIJA LOGOPEDIJE OD 2019/2020.

Scroll to Top