Časopis „Paradigma“

KONCEPCIJA

Paradigma je interdisciplinarni naučni časopis, pokrenut 2018. godine, koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije. Misija časopisa je da postane zajednička platforma za bolji protok ideja, dostignuća i znanja u ovim naučnim oblastima. Časopis će snažno promovisati vrednosti i dostignuća naučnog rada i saradnje među akterima naučne i obrazovne javnosti u nacionalnom, regionalnom i međunarodnom kontekstu.

U okviru ovako definisane misije, posebnu pažnju ćemo usmeriti na sledeće ciljeve: sistematsko praćenje, proučavanje i naučno tumačenje pojava, procesa i tendencija na unutrašnjem i međunarodnom planu od značaja za socijalnu politiku, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; jačanje svesti u naučnoj, stručnoj i široj javnosti o najvažnijim socijalnim problemima uz podsticanje aktivnosti i saradnje u cilju njihovog rešavanja; razvijanje naučne i stručne osnove za formulisanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija i programa socijalne politike; unapređenje sistema obrazovanja i promovisanje savremenih teorijskih i praktičnih iskustava u oblasti socijalnog rada, specijalne edukacije i rehabilitacije; razvijanje i promovisanje ideja pravedne socijalne politike u obezbeđivanju socijalne sigurnosti ugroženih građana i principa društvene solidarnosti.

Časopis će izlaziti u novembru, i štampaće se u 300 primeraka na srpskom jeziku.

PRETPLATA

Pretplatom na časopis Paradigma pomažete da naš časopis izlazi i redovno objavljuje radove autora. Pretplata i donacije su jedini izvori finansiranja časopisa.

Godišnja pretplata za dva broja časopisa iznosi 1.000,00 dinara + troškovi poštarine za svako slanje časopisa.

Cena za inostranstvo je ista, s tim da su troškovi poštarine promenjuju u zavisnosti od odredišta primaoca.

Procedura pretplate za pravna i fizička lica je ista.

Pretplatu možete izvršiti popunjavanjem priloženog elektronskog obrasca posle čega ćemo Vam izdati profakturu za uplatu novca na naš tekući račun.

  Ime i prezime / Naziv ustanove

  Adresa

  Email

  Kontakt osoba

  Kontakt telefon

  Adresa isporuke

  Broj pretplata (Unesite na koliko primeraka se pretplaćujete. Jedan primerak podrazumeva dva broja godišnje.)

  Narudžbenica *  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  UPUTSTVO ZA AUTORE RADOVA

  AUTORSKI OBRAZAC

  AUTORSKA IZJAVA

  IZDANJA

  Scroll to Top