Obrazovanje učitelja

Akademski naziv: Master učitelj

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj master programa Obrazovanje master učitelja je proširivanje opštih i specifičnih znanja potrebnih za rad u mlađim razredima osnovne škole. Program teži unapređivanju praktičnih veština, osnaživanju za samostalan naučno-istraživački rad, planiranje i sprovođenje istraživanja, kritičko sagledavanje savremenih pristupa, poboljšanje praktičnog rada, kao i sticanje kompetencija za dalje stručno usavršavanje na doktorskom nivou. Master akademske studije inkorporiraju najnovija naučno-istraživačka dostignuća u oblasti obrazovanja, obuhvatajući aktuelne tokove iz nauka o obrazovanju kroz interdisciplinarni pristup.

ISHODI MASTER STUDIJA

Završetak studijskog programa Obrazovanje master učitelja osnažuje studente za samostalan profesionalni, naučni i intelektualni i javni rad. Sticanje predviđenih znanja omogućava im angažman u naučnim istraživanjima, prosvetnim aktivnostima, kao i radu u ustanovama kulture i medija. Program podstiče razvoj kritičkog mišljenja i sposobnosti samostalnog prosuđivanja.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Završetkom ovog studijskog programa iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast pedagoško-andragoške nauke, student stiče zvanje master učitelj, prema definiciji Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 3/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021, 48/2021).

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA

PREDMETI

RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA I GODINAMA STUDIJA – OBRAZOVANJE UČITELJA - MASTER

Scroll to Top