Službe

Na Akademij za humani razvoj pravne, kadrovske i opšte poslove, kao i poslove za potrebe studija, finansijsko-računovodstvene i tehničke poslove obavlјa Sekretarijat.

SEKRETARIJAT ČINE SLEDEĆE SLUŽBE

  • Pravna, kadrovska i služba opštih poslova – sekretar@ahr.edu.rs
  • Služba za studentska i nastavna pitanja – studentskasluzba@ahr.edu.rs
  • Služba finansija – finansije@ahr.edu.rs
  • Biblioteka – studentskasluzba@ahr.edu.rs
  • Tehnička služba – tehnicka@ahr.edu.rs
Scroll to Top