Okupaciona terapija

Akademski naziv: Master terapeut

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj studijskog programa je proširivanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti okupacione terapije, unapređenje veština potrebnih za samostalnu realizaciju praktičnih aktivnosti uz poštovanje najviših etičkih standarda. Takođe, program ima za cilj osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad i razvijanje profesionalnog pristupa u okupacionoj terapiji, te sticanje kompetencija neophodnih za dalje profesionalno usavršavanje.

ISHODI MASTER STUDIJA

Ishodi programa obuhvataju samostalno planiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti okupacione terapije, primenu rezultata istraživanja za unapređivanje prakse, kritičko sagledavanje i procenjivanje savremenih pristupa u ovoj oblasti, integraciju znanja iz različitih disciplina relevantnih za okupacionu terapiju, razvoj sposobnosti za planiranje i evaluaciju programa rada iz oblasti okupacione terapije. Master terapeuti stiču kompetencije za samostalan rad u ustanovama obrazovno-vaspitnog, socijalno-zaštitnog, zdravstvenog sektora, radu u organizacijama, zatvorima, nevladinim organizacijama i otvaranju privatne prakse.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Studijski program pripada polju društveno-humanističkih nauka, u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti stiču zvanje master terapeut, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Skraćeni naziv je mast. terap.

PREDMETI
  • Metodologija naučnog istraživanja u društveno humanističkim naukama (6)
  • Dokumentacija i evaluacija u okupacionoj terapiji (6)
  • Predmeti izbornog bloka  1 (Savremeni pristupi istraživanjima u okupacionoj terapiji; Menadžment u okupacionoj terapiji) (6)
  • Predmeti izbornog bloka  2 (Etika u okupacionoj terapiji; Asistivne tehnologije u okupacionoj terapiji) (6)
  • Predmeti izbornog bloka 3 (Pristupi u fizičkoj ergometriji; Univerzalni dizajn) (6)
  • Studijski istraživački rad (10)
  • Završni rad (20)
  •  (U zagradi ESPB)
AKTUELNI PROGRAMI

PROGRAM MASTER STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE OD 2019/2020.

PROGRAM MASTER STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE DO 2018.

Scroll to Top