Obrazovanje učitelja

Akademski naziv: Diplomirani učitelj

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Studijski program osnovnih akademskih studija Obrazovanje učitelja osmišljen je na osnovu savremenih pedagoških teorija i prakse, uz poštovanje principa definisanih Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj programa osnovnih akademskih studija Obrazovanje učitelja jeste sticanje znanja, veština i kompetencija potrebnih za rad u mlađim razredima osnovne škole. Studijski program, kroz savremeno akademsko obrazovanje, pruža budućim učiteljima neophodna znanja, praktične veštine i sposobnosti za nastavak školovanja na višem akademskom nivou, kao i za permanentno stručno usavršavanje i samoobrazovanje.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Po završetku studijskog programa Obrazovanje učitelja, studenti su osposobljeni za obavljanje učiteljske profesije u mlađim razredima osnovne škole. Oni razumeju profesiju i ulogu učitelja kako u nastavi, tako i van nje, prihvatajući različite uloge učitelja kao deo svog profesionalnog identiteta. Takođe, stiču i razumevanje kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja dece mlađeg školskog uzrasta. Osposobljeni su da planiraju, realizuju i vrednuju nastavu u mlađim razredima osnovne škole, koristeći savremena naučna saznanja iz svih predmetnih oblasti u tom uzrastu.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Praksa (Pedagoško-psihološka, Didaktička, Metodička 1 i Metodička praksa 2) sprovodi se tokom svih četiri godine studija i odvija se u osnovnim školama, u skladu sa zadacima dobijenim od nastavnika koordinatora stručne prakse. Nakon završene prakse, studenti podnose izveštaj u vidu Dnevnika prakse, a ocenjuju se posebnom ocenom i dodelom propisanih ESPB bodova.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Završetkom studija student stiče zvanje diplomirani učitelj, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 3/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021, 48/2021).

ŠTA DIPLOMIRANI UČITELJI RADE?

Studijski program osnovnih akademskih studija Obrazovanje učitelja ima za cilj obrazovanje, osposobljavanje i pripremu studenata za rad u mlađim razredima osnovne škole, profesionalni razvoj i permanentno usavršavanje. Fokusiran je na stvaranje temelja za čitalačku, matematičku, naučnu i umetničku pismenost učenika. Program teži razvoju akademskih znanja, profesionalnih veština i sticanju iskustava potrebnih za efikasno vođenje procesa nastave i učenja, kao i za podsticanje pozitivnog razvoja učenika i stvaranje pozitivne odeljenske klime. Pored toga, program priprema buduće učitelje za timski rad, saradnju sa porodicama učenika i lokalnom zajednicom, vođenje pedagoške dokumentacije, unapređenje obrazovne prakse i profesionalni razvoj. Akademska znanja i praktične veštine stvaraju mogućnosti za angažovanje u osnovnim školama i drugim institucijama obrazovno-vaspitnog rada. Svrha programa je takođe pripremanje studenata za nastavak školovanja na master nivou, što je uslov za samostalni učiteljski rad u osnovnoj školi.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA DIPLOMIRANE UČITELJE?

Završetkom osnovnih akademskih studija u programu za obrazovanje učitelja, student stiče visoko specijalizovana akademska i stručna znanja, kao i opšte akademske kompetencije potrebne za uspešno obavljanje složene uloge učitelja. Ovaj program omogućava stalno stručno usavršavanje, konstruktivnu komunikaciju, saradnju s drugim učesnicima u obrazovnom procesu i širom zajednicom. Prema zavodima za statistiku rada na evropskom i svetskom nivou, predviđa se da će potreba za zapošljavanjem učitelja rasti mnogo brže od proseka.

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA

PREDMETI

RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA I GODINAMA STUDIJA

Scroll to Top