Obrazovanje vaspitača

Akademski naziv: Master vaspitač

Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Master program Obrazovanje master vaspitača ima za cilj proširivanje opštih akademskih i specifičnih kompetencija za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama. Studenti stiču veštine za samostalnu realizaciju praktičnih aktivnosti, osposobljavaju se za naučno-istraživački rad, samostalno planiranje i sprovođenje istraživanja, kao i kritičko sagledavanje i procenjivanje savremenih pristupa vaspitno-obrazovnom radu.

ISHODI MASTER STUDIJA

Master akademske studije usklađene su sa savremenim koncepcijama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, pružajući studentima osposobljavanje za integraciju znanja iz nauka o obrazovanju i vaspitanju na ranom uzrastu, posebno didaktičko-metodičkih, te njihovu primenu u samostalnom profesionalnom radu. Očekuje se da su svršeni studenti kompetentni za istraživanje vaspitno-obrazovne prakse, primenu rezultata u unapređivanju sopstvene prakse, kao i za planiranje, dizajniranje i realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi, uz korišćenje savremenih informacionih tehnologija i drugih relevantnih metoda.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Studijski program pripada oblasti društveno-humanističkih nauka, fokusiran je na pedagoške i andragoške nauke. Završetkom studija, student stiče zvanje master vaspitač, prema definiciji Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 3/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021, 48/2021).

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA

AKTUELNI PROGRAMI

PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA 2023 - VASPITAČ

Scroll to Top