Okupaciona terapija

Akademski naziv: Diplomirani terapeut

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Okupaciona terapija je socio-zdravstvena profesija usmerena na klijenta, fokusirana na promociju zdravlja i blagostanja kroz okupaciju. Život često postavlja neočekivane barijere koje otežavaju svakodnevne, ali ključne životne aktivnosti. Okupacije obuhvataju svakodnevne aktivnosti koje daju smisao i svrhu životu pojedinca.

Primarni cilj okupacione terapije je omogućiti ljudima da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima. Okupacioni terapeuti postižu ovaj cilj sarađujući s pojedincima i zajednicama kako bi poboljšali njihovu sposobnost da se angažuju u željenim, neophodnim ili očekivanim okupacijama. Takođe, modifikuju okupacije ili okruženja kako bi podržali aktivno učešće u njima.

Za razliku od drugih terapija, okupacioni terapeuti sveobuhvatno sagledavaju aspekte klijenta i grade partnerski odnos s njim. Ovaj odnos služi kao osnova za rad na razvoju sposobnosti koje omogućavaju izvršavanje bitnih aktivnosti za klijenta.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj studijskog programa jeste sticanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti okupacione terapije, usvajanje neophodnih veština za praktično delovanje, te razvijanje profesionalnog pristupa radu uz poštovanje najviših etičkih standarda. Kroz savremeno akademsko obrazovanje, program pruža sticanje relevantnih kompetencija budućim terapeutima, omogućavajući im nastavak školovanja na višem akademskom nivou – na master studijama.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Savremena vizija okupacione terapije fokusira se na stvaranje i unapređenje okruženja koje omogućava osobama sa različitim sposobnostima da žive dostojanstveno. Ova terapija teži prevenciji hendikepa i pružanju širokih mogućnosti participacije, pomerajući se smanjenja poremećaja ka očuvanju funkcionalnosti. Kada bolest, povreda ili invaliditet ometaju nezavisan život u određenim okupacionim oblastima, okupaciona terapija interveniše kako bi pomogla povratku funkcije, održavanju nivoa funkcionisanja ili prevenciji očekivanih deficita. Okupacioni terapeuti se posvećuju podršci korisnicima da uspešno, funkcionalno i nezavisno učestvuju u životu, posebno s obzirom na uticaj medicinskih dostignuća na produženje kvaliteta života populacije starije generacije (baby boomers). Njihova uloga postaje sve značajnija u pružanju pomoći i podrške u razvoju strategija za olakšano obavljanje dnevnih aktivnosti i postizanje optimalne nezavisnosti.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Student se s praktičnim delom profesije susreće već tokom studija, jer se na studijskom programu posebna pažnja posvećuje vežbama. Kroz ove vežbe, studenti povezuju teorijsko znanje s praktičnim aktivnostima, razvijajući veštine ključne za uspešno obavljanje profesije diplomiranog terapeuta. Cilj programa je takođe razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti, bitnih za efikasan rad, posebno u uspostavljanju poverenja klijenata. Stručna praksa i praktičan rad realizovaće se u eminentnim ustanovama iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program pripada polju društveno-humanističkih nauka, oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Po završetku, studenti stiču zvanje diplomirani terapeut, definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 i 68/15).

Skraćeni naziv je dipl. terap.

GDE SVE DIPLOMIRANI TERAPEUTI MOGU DA RADE?

Diplomirani terapeuti su obučeni za primenu znanja iz oblasti okupacione terapije u različitim institucijama i ustanovama. To uključuje domove zdravlja, bolnice, centre za medicinsku rehabilitaciju, neurološke i psihijatrijske klinike, ambulantne klinike, habilitacione i rehabilitacione centre za decu i mlade sa ometenim razvojem, banje i klimatska lečilišta, ustanove za mentalno zdravlje, gerijatrijske ustanove, domove za decu, domove i centre za stara lica, dnevne boravke, centre za hronične bolesnike, domove za invalide, rezidencijalne centre za stara lica, centre za profesionalno osposobljavanje, kao i druge oblike zaštite na lokalnom nivou.

Dodatno, studenti su osposobljeni za timski rad i rad u interkulturnom okruženju, uz poznavanje i poštovanje kulturoloških razlika.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA OKUPACIONE TERAPEUTE?

Prema zavodima za statistiku rada na evropskom i svetskom nivou, predviđa se da će potreba za zapošljavanjem okupacionih terapeuta rasti znatno brže od proseka, premašujući 29%.

Koncepcija studijskog programa obuhvata raznovrsne aktivnosti usmerene na sve uzraste, kvalifikujući buduće okupacione terapeute za rad sa svim uzrasnim grupama u različitim oblastima i institucijama. To uključuje sektor socijalne i medicinske zaštite, vaspitno-obrazovne institucije, pravosudni sistem, radne organizacije, nevladin sektor, kao i mogućnost rada kao samostalni profesionalci u privatnoj praksi.

AKTUELNI PROGRAMI

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE OD 2020.

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE 2019/2020.

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE DO 2019.

Scroll to Top