Procena i tretman senzorne integracije

KONTAKT

ivana.ristic@ahr.edu.rs

PREGLED

Senzorna integracija postaje sve važnija tema, posebno s obzirom na sve češće poremećaje senzorne integracije kod dece. Istraživači su sve više posvećeni proučavanju ovog fenomena, dok stručnjaci prepoznaju potrebu za specifičnim znanjima i kompetencijama u ovoj oblasti. Senzorna integracija predstavlja naučno utemeljen terapijski pristup, internacionalno priznat, sa teorijom koja služi kao referentni okvir za procenu i intervenciju. Ovaj pristup naglašava značaj integracije čulnih informacija za razvoj i primenu veština u svim aspektima pojedinčevog funkcionisanja. Kao terapijski pristup, senzorna integracija se koristi kao referentni okvir za procenu i tretman osoba koje imaju funkcionalne poremećaje u senzornoj obradi.

DETALJI PROGRAMA

R.Br.

Naziv predmeta

Polje

ЕSPB

1.        

Uvod u senzornu integraciju

Društv.-humanist.

4

2.        

Osnovi disfunkcije senzorne integracije

Društv.-humanist.

7

3.        

Procena i programiranje u senzornoj integraciji

Društv.-humanist.

6

4.        

Savetodavni i instruktivni rad u intervenciji senzorne integracije 

Društv.-humanist.

6

5.        

Stručna praksa

Društv.-humanist.

7

CILJEVI PROGRAMA

– Sticanje znanja i razvijanje temeljnog razumevanja teorijskih koncepcija modela senzorne integracije i disfunkcije, uz usvajanje tehnika procene i intervencije senzorne integracije.

– Sticanje znanja o uticaju senzorne integracije na učenje, emocije i ponašanje, ističući značaj standardizovane procene radi sveobuhvatnog razumevanja funkcije i poremećaja.

– Sticanje znanja i kompetencija u strukturnim elementima procesa intervencije senzorne integracije, obuhvatajući aspekte kao što su edukacija, razvoj veština, vođenje dokumentacije, upotreba standardizovanih procena, osiguravanje sigurne okoline, korišćenje posebno opremljenih prostorija za terapiju, zajedno sa savetodavnim instruktivnim radom sa roditeljima.

– Sticanje znanja i razvijanje osnovnih principa u procesu tretmana senzorne integracije.

ISHODI PROGRAMA

– Osposobljenost za identifikaciju disfunkcije senzorne integracije, sprovođenje procene senzorne integracije kroz upotrebu različitih izvora informacija, primenu standardizovanih i nestandardizovanih testova, kao i kreiranje programa rada usmerenih na pojedina senzorna područja. Takođe, razvoj veština vođenja dokumentacije i evaluacije procesa senzorne integracije.

– Osposobljenost za obezbeđivanje sigurne okoline, korišćenje posebno opremljenih prostorija za izvođenje terapije sa precizno definisanom odgovarajućom opremom. Takođe, sticanje sposobnosti za efikasnu komunikaciju sa roditeljima.

– Osposobljenost za realizaciju tretmana senzorne integracije.

– Osposobljenost za sprovođenje savetodavnog i instruktivnog rada sa porodicama, stručnjacima i vršnjačkim grupama.

OPIS POSLA ZA KOJI SE PRIPREMAJU POLAZNICI

– Identifikacija disfunkcije senzorne integracije.

– Primenjivanje kriterijuma posmatranja senzorne funkcije/disfunkcije.

– Procena senzorne integracije korišćenjem specijalizovanih instrumenata i tehnika, obrada i interpretacija rezultata.

– Planiranje i programiranje intervencije senzorne integracije.

– Sprovođenje programa tretmana senzorne integracije.

– Evaluacija procesa i ostvarenih rezultata.

– Vođenje dokumentacije.

– Korišćenje standardizovane prostorije i opreme.

– Savetodavni i instruktivni rad sa roditeljima, stručnjacima i vršnjačkim grupama.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima
Logopedima
Okupacionim terapeutima
Defektolozima
Psiholozima
Vaspitačima
Fizioterapeutima

Scroll to Top