Procena i tretman aktivnosti svakodnevnog života

KONTAKT

veselin.medenica@ahr.edu.rs

PREGLED

Polaznici kratkog programa (KP) studija Procena aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom biće osposobljeni da primenjuju instrumente za procenu aktivnosti svakodnevnog života na populaciji osoba sa invaliditetom radi kreiranja funkcionalnog statusa osobe, izveštavanja o stanju pacijenta, kreiranja tretmana u okviru ustanova iz domena socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, s fokusom na rehabilitacione ustanove, ustanove za mentalno zdravlje, gerijatrijske ustanove, rezidencijalne centre za stara lica, velike radne organizacije proizvodnog i/ili neproizvodnog tipa, privatne prakse i nevladine organizacije, specijalne škole.

DETALJI PROGRAMA

R.Br.Naziv predmetaPoljeSemestarBroj časovaЕSPB
1.        Anatomsko-fiziološka osnova aktivnosti svakodnevnog životaMedicinske nauke1455
2.        Neurološka stanja i aktivnosti svakodnevnog životaMedicinske nauke1305
3.        Aktivnosti svakodnevnog života i mentalno zdravljeDruštv.-humanist.1455
4.        Aktivnosti svakodnevnog života starih licaDruštv.-humanist.1455
5.Instrumenti procene aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa fizičkim disfunkcijamaDruštv.-humanist.1455
6.        Stručna praksaDruštv.-humanist.1906
Ukupno časova aktivne nastave300 
Ukupno ESPB30

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj KP studija Procena aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom je sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština radi osposobljavanja polaznika za obavljanje posla procene aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa invaliditetom.

ISHODI KP

Po završetku KP studija Procena aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom studenti poseduju uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom uz korišćenje savremenih instrumenata za procenu aktivnosti svakodnevnog života. Ti instrumenti poseduju dobre metričke karakteristike i adaptirani su za srpski jezik.

Polaznici će biti osposobljeni da primenjuju instrumente za procenu aktivnosti svakodnevnog života na populaciji osoba sa invaliditetom radi kreiranja funkcionalnog statusa osobe, izveštavanja o stanju pacijenta, kreiranja tretmana u okviru ustanova iz domena socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, s fokusom na rehabilitacione ustanove, ustanove za mentalno zdravlje, gerijatrijske ustanove, rezidencijalne centre za stara lica, velike radne organizacije proizvodnog i/ili neproizvodnog tipa, privatne prakse i nevladine organizacije, specijalne škole.

OPIS POSLA ZA KOJI SE PRIPREMAJU POLAZNICI

Polaznici će biti osposobljeni da primenjuju instrumente za procenu aktivnosti svakodnevnog života na populaciji osoba sa invaliditetom s ciljem:

– Kreiranja funkcionalnog statusa osoba sa invaliditetom

– Izveštavanja porodice o stanju osobe

– Koncipiranja tretmana (sestrinskih i negovateljskih procedura, fizioterapeutske intervencije, okupacionoterapijskog tretmana)

– Izveštavanja tima o statusu osobe

– Planiranja investicija u okviru ustanove

– Procene isplativosti rehabilitacije

– Kreiranja kratkoročnih i dugoročnih planova ustanove

– Kreiranja izveštaja

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

– Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima

– Defektolozima

– Somatopedima

– Oligofenolozima

– Okupacionim terapeutima

– Logopedima

– Fizioterapeutima

– Radnim terapeutima

– Psiholozima

– Pedagozima

– Andragozima

VAŽNE INFORMACIJE

Nastava može biti organizovana na dva načina: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoj i kao nastava na daljinu.

Licima koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Akademiji za humani razvoj priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.

 

Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene ishode učenja, izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.

U dodatku sertifikata, navode se:

  1. a) Spisak predmeta, koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
  2. b) Znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a koji su relevantni za posao za koji se izdaje sertifikat;
  3. c) Opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.
Scroll to Top