Master studije

STUDIJSKI PROGRAMI NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA

SOCIJALNI RAD traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master socijalni radnik. Nakon završetka studija, student je osposobljen za obavljanje poslova iz oblasti socijalnog rada. Upisna kvota: 25 studenata.

LOGOPEDIJA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master logoped. Nakon završetka studija, student je osposobljen za obavljanje poslova iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 50 studenata.

OKUPACIONA TERAPIJA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master terapeut. Nakon završetka studija, student je osposobljen za obavljanje poslova iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 25 studenata.

OBRAZOVANJE MASTER VASPITAČA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master vaspitač. Nakon završetka studija, student je osposobljen za obavljanje poslova iz oblasti vaspitanja dece. Upisna kvota: 30 studenata.

OBRAZOVANJE MASTER UČITELJA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master učitelj. Nakon završetka studija, student je osposobljen za obavljanje poslova iz oblasti vaspitanja i obrazovanja dece. Upisna kvota: 30 studenata.

PRAVO NA UPIS MASTER STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE

Pravo na upis master akademskih studija Okupaciona terapija imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama okupacione terapije i kandidati koji su na srodnim fakultetima ostvarili 240 ESPB.

Master studijski program Okupaciona terapija mogu upisati i kandidati sa završenim akademskim studijama s nesrodnih fakulteta uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetencija za upis MAS Okupaciona terapija).

DIFERENCIJALNI ISPIT ZA UPIS MASTER STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE

PRIRUČNIK ZA PRIPREMU DIFERENCIJALNOG ISPITA ZA UPIS MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – OKUPACIONA TERAPIJA

Svi ostali kandidati (koji su prethodno završili program koji se ne može smatrati srodnim), kao uslov za polaganje prijemnog ispita, imaju obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetencija za upis MAS Okupaciona terapija).

Diferencijalni ispit obuhvata sadržaje iz Priručnika za pripremu ispita za sticanje kompetencija za upis Master akademskih studija – Okupaciona terapija. Diferencijalni ispit se polaže pismeno pred komisijom od najmanje 3 člana. Kandidat koji položi diferencijalni ispit stiče uslov za polaganje prijemnog ispita za upis Master studija – Okupaciona terapija.

Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi: 10.000 dinara.

PRAVO NA UPIS MASTER STUDIJA SOCIJALNOG RADA

Pravo na upis master akademskih studija Socijalni rad bez polaganja diferencijalnog ispita imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama socijalnog rada. Master akademske studije studijskog programa Socijalni rad mogu upisati i kandidati sa ostvarenih 240 ESPB sa nesrodnih fakulteta uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita.

Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi: 10.000 dinara.

PRIRUČNIK I PRIMERI TESTA ZA UPIS NA MAS SOCIJALNOG RADA

PRAVO NA UPIS MASTER AKADEMSKIH STUDIJA LOGOPEDIJE

Pravo upisa na master akademske studije Logopedija imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama Logopedija i Surdoaudiologija. Master studijski program Logopedija mogu da upišu i kandidati sa ostvarenim 240 ESPB na srodnim fakultetima uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetencija za upis na MAS Logopedija).

Svi ostali kandidati (osim dipl. logopeda i dipl. surdoaudiologa) imaju obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetencija za upis MAS Logopedija).

Diferencijalni ispit za upis na MASTER studije kandidata sa drugim akademskim zvanjima

Master studijski program Logopedija mogu da upišu i kandidati sa ostvarenim 240 ESPB na srodnim fakultetima uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita.

Diferencijalni ispit za upis na master studije Logopedija polaže se pismeno, pred komisijom od najmanje 3 člana.

Rokovi za prijavljivanje diferencijalnog ispita: Prijavljivanje na konkurs biće otvoreno od kraja juna. Polaganje ispita će biti organizovano u prvoj nedelji septembra. Ukoliko ne položi ispit, student ima pravo da polaže ponovo u sledećem upisnom roku.

Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi: 10.000 dinara.

PRIMERI PITANJA ZA DIFERENCIJALNI ISPIT ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE LOGOPEDIJA

SPISAK LITERATURE ZA PRIPREMU DIFERENCIJALNOG ISPITA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE LOGOPEDIJA

CENA ŠKOLARINE

Školarina i troškovi studiranja za MASTER studijske programe iznose:

Logopedija: 1.800 evra

Socijalni rad: 1.650 evra

Okupaciona terapija: 1.650 evra

Obrazovanje vaspitača: 1.500 evra

Obrazovanje učitelja: 1.500 evra

Školarina i troškovi studiranja važe za jednu školsku godinu.

Iznosi školarina i troškova studiranja su izraženi u evrima i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Primer uplatnice

Redosled i rangiranje kandidata će se određivati na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

Prijave, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, primaju se u prostorijama škole.

Rok za podnošenje žalbi je dva dana od dana objavljivanja rang liste kandidata.

Potrebna dokumenta (original ili overene kopije):

– Popunjena prijava za upis

– Motivaciono pismo

– Diploma ili uverenje o završenim akademskim studijama (240 ESPB)

– Izvod iz matične knjige rođenih

– 2 fotografije

– Popunjena prijava za upis

– Dokaz o uplati troškova upisa (12.000 dinara)

– Dokaz o uplati prve rate školarine

– Za upis na osnovne studije Logopedija potrebno je dostaviti i potvrdu o urednim govorno-jezičkim sposobnostima, koju možete dobiti u svakom domu zdravlja ili logopedskoj ordinaciji.

Pre upisa na studijski program Logopedija uplaćuje se prva rata u iznosu od 440 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 170 evra.

Pre upisa na studijski program Socijalni rad i Okupaciona terapija uplaćuje se prva rata u iznosu od 450 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 150 evra.

Uplata se vrši na tekuće račune:

205-249156-05 kod Komercijalne banke

190-0000000042120-18 kod Alta banke

200-3323110101754-05 kod Poštanske štedionice

Primer uplatnice

Uplata školarine se obavlja u bilo kojoj banci ili pošti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priznavanje domaćih i stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Akademija za humani razvoj u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaraciju, te omogućava prelaz studenata i prenos ESPB sa drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu.

Za izdavanje uverenja o diplomiranju potrebno je:

– Popuniti obrazac ŠV-50

– Molba za izdavanje uverenja o diplomiranju

– Uplatnice: troškovi prijave i odbrane master rada u iznosu od 14.000 dinara, Troškovi uverenja 7.000 dinara, izrada i izdavanje diplome 18.000 dinara.

Cenovnik usluga škole

Scroll to Top