Uvid javnosti

Uvid javnosti

Master rad

Studentkinja Ksenija Jurenić, broj indeksa: 3048/2022,  studijski program MAS Socijalni rad, mentor doc. dr Nataša Ljubomirović. Tema master rada: Tretmani poremećaja autističnog spektra: primena i efikasnost.  Odbrana master rada zakazana za 20.05.2024. godine u 15 sati.

Preuzmite:

Master rad

 

Scroll to Top