Akreditacija i samovrednovanje

Akademija za humani razvoj je akreditovana visokoškolska ustanova (Uverenje br. 612-01-00204/8/2018-03 ), koja ostvaruje osnovne akademske i master akademske studije u oblasti socijalnog rada, okupacione terapije i logopedije u skladu sa dozvolom za rad.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdalo je Dozvolu za rad (DOZVOLA ZA RAD) Visokoj školi socijalni rad (br. 612-01-00204/8/2018-03 od 08.07.2019. godine) i Dopunu dozvole za rad (DOPUNA DOZVOLE ZA RAD), 30.09.2020. kojom se Školi odobrava rad iizvođenje akademskih studijskih programa:

  • Osnovne akademske studije – Psihologija (broj studenata 50)
  • Osnovne akademske studije – Logopedija (broj studenata 30)
  • Master akademske studije – Logopedija (broj studenata 25)
  • Osnovne akademske studije – Socijalni rad (broj studenata 40)
  • Master akademske studije – Socijalni rad (broj studenata 25)
  • Osnovneakademske studije – Okupaciona terapija (broj studenata 30)
  • Master akademske studije – Okupaciona terapija (broj studenata 25)

Predlog načina vrednovanja državne mature za upis studenata od školske 2024/25. Godine možete naći na sledećem linku.

Uverenja o akreditaciji programa osnovnih akademskih studija

Uverenja o akreditaciji programa master studija

Izveštaj o samovrednovanju i oceni kvaliteta za period 2019-2022

Uverenja o akreditaciji kratkih programa studija (kontinuirana edukacija)

Scroll to Top