Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja

KONTAKT

neda.milosevic@asp.edu.rs

PREGLED

Razvoj fonoloških veština kod dece ima ključnu ulogu u procesu učenja čitanja, te je znanje o fonološkom razvoju od suštinskog značaja za podršku ove važne jezičke veštine. Efikasnost čitanja ima dalekosežan uticaj na obrazovanje, s obzirom da deca koja dobro čitaju često postižu i više nivoe znanja. Stoga je neophodno razumevanje procesa ranog razvoja čitalačkih sposobnosti. Kako se jezičke sposobnosti intenzivno razvijaju pre samog procesa učenja čitanja i pisanja, uvođenje stimulativnih jezičkih programa u predškolsko obrazovanje može biti ključno za dalji razvoj jezičke strukture i prevenciju eventualnih smetnji u čitanju i pisanju (Milošević, 2017).

Određeni izazovi i pitanja proizlaze iz debata o tome da li vaspitač treba ili ne treba da uključuje decu u proces opismenjavanja tokom sprovođenja pripremnog predškolskog programa. Rešenje ovih dilema leži u usklađivanju programa između predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, fokusirajući se posebno na razvoj fonoloških, predčitačkih i predpisačkih veština. Važno je postići sinergiju između ova dva nivoa obrazovanja kako bi se obezbedila adekvatna priprema dece za obrazovni sistem.

DETALJI PROGRAMA

R.Br.Naziv predmetaPoljeSemestarЕSPB
1.        RAZVOJ JEZIKADruštv.-humanist.15
2.        UVOD U FONOLOŠKE SPOSOBNOSTIDruštv.-humanist.15
3.        RAZVOJ PREDVEŠTINA ČITANJA I PISANJADruštv.-humanist.17
4.        RANA DETEKCIJA DISLEKSIJE – FONOLOŠKI TRENINGDruštv.-humanist.17
5.        Stručna praksaDruštv.-humanist.16
Ukupno ESPB                                                                                                                                          -30-

CILJEVI PROGRAMA

– Sticanje specifičnih i funkcionalno povezanih znanja i veština kako bi se polaznici osposobili za obavljanje poslova rane detekcije poremećaja čitanja i pisanja.

– Sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština iz oblasti logopedije, psiholingvistike i pedagogije.

Ova stručnost omogućava polaznicima da budu osposobljeni za konkretni posao pružanja usluga i programa u domenu vaspitanja i obrazovanja.

Po završetku kratkog programa (KP) studija Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja – Prevencija disleksije, polaznici će imati sledeće kompetencije:

– Posedovaće uska i funkcionalno povezana znanja i veštine potrebne za samostalno sprovođenje procene predveština čitanja i pisanja, koristeći savremene instrumente za procenu predveština čitanja i pisanja, kao i primenjujući sistematske intervencije u radu sa decom.

– Biće osposobljeni za rad sa decom tipičnih jezičkih sposobnosti, kao i sa decom koja pokazuju specifične jezičke smetnje i poremećaje.

– Primeniće praktične veštine u sistematskom intervenisanju i biti sposobni za učešće u timskom radu.

– Polaznici KP studija će razviti sposobnosti identifikacije smetnji u predveštinama čitanja i pisanja, preveniranja/otklanjanja smetnji i problema u predveštinama čitanja i pisanja, te kritički i konstruktivno evaluirati proces i rad.

Opis posla za koji se pripremaju polaznici:

– Obučenost za procenu predčitačkih i predpisačkih sposobnosti.

– Praćenje i evaluacija predčitačkih i predpisačkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta.

– Praćenje razvoja predčitačkih i predpisačkih veština.

– Detekcija i prevencija poremećaja čitanja i pisanja.

– Izrada programa treninga fonoloških sposobnosti.

– Izrada individualnih planova rada sa decom sa smetnjama u razvoju predčitačkih i predpisačkih veština.

– Sprovođenje istraživanja u oblasti razvoja sposobnosti neophodnih za učenje čitanja i pisanja.

– Učestvovanje u radu tima gde se razmatraju slučajevi i daju povratne informacije.

– Edukacija roditelja/staratelja i vaspitača o individualnom planu oporavka, koji se periodično ažurira, kako bi odražavao pravi cilj podrške.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

– Logopedima

– Vaspitačima

– Učiteljima

– Psiholozima

– Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima

– Okupacionim terapeutima

Scroll to Top