Socijalni rad

Akademski naziv: Master socijalni radnik

Dužina trajanja studija: 1 godina/ 2 semestra

Obim studija: 60 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program je namenjen diplomcima iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i stručnjacima iz prakse socijalnog rada koji teže daljem produbljivanju svojih znanja i veština, posebno u domenu rukovođenja ili menadžmenta u socijalnom radu. Cilj programa je pružiti studentima ekspertizu u oblastima kao što su strateško planiranje i razvoj, upravljanje u uslovima konflikta, metodologija naučnog istraživanja i primena rezultata u praksi, intervencije u krizi, supervizija u socijalnom radu i medijacija.

ISHODI MASTER STUDIJA

Realizacijom ovog programa stiču se kompetencije i znanja neophodna za poslove upravljanja i rukovođenja službama koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite, uključujući centre za socijalni rad, savetovališta, ustanove smeštaja korisnika, socijalne zaštite unutar zdravstvenih ustanova, institucije državne uprave i lokalne samouprave, obrazovne institucije (posebno u specijalnom obrazovanju), službe i ustanove za zapošljavanje, društveno-humanitarne organizacije, udruženja građana i slično.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA?

Studijski program pripada društveno-humanističkim naukama, oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Po završetku, studenti stiču zvanje master socijalni radnik, kako je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

PREDMETI
  • Metodologija naučnog istraživanja u društveno humanističkim naukama (6)
  • Supervizija u socijalnom radu (6)
  • Predmeti izbornog bloka 1 (Socijalni problemi i socijalni rad; Menadžment u socijalnom radu) (6)
  • Predmeti izbornog bloka 2 (Medijacija u socijalnom radu; Intervencija u kriznim situacijama) (6)
  • Predmeti izbornog bloka 3 (Strateško planiranje u socijalnoj politici; Društvo u konfliktu) (6)
  • Studijski istraživački rad (10)
  • Završni rad (20)
  •  (U zagradi ESPB)
AKTUELNI PROGRAMI

METHODOLOGY OF CREDIT ALLOCATION

PROGRAM MASTER STUDIJA SOCIJALNOG RADA OD 2019/2020.

PROGRAM MASTER STUDIJA SOCIJALNOG RADA DO 2018.

Scroll to Top