Centar za nauku i istraživanje

Centar za nauku i istraživanje osnovan je kako bi se stvorili uslovi za povećanje uticaja nauke na ukupan razvoj sistema socijalnog rada. Uloga Centra je jačanje naučno-istraživačkog potencijala, unapređivanje znanja i praktične primenljivosti rezultata istraživanja u oblasti socijalnog rada, logopedije i okupacione terapije.

Centar se bavi podizanjem standarda u akademskim istraživanjima, realizacijom osnovnih  i primenjenih istraživanja  kao i uspostavljanjem i razvijanjem saradnje sa naučnim i akademskim organizacijama i institucijama u zemlji.

Zadatak centra jeste i organizovanje naučnih skupova, konferencija i seminara, kao i razvijanje i unapređenje međunarodne saradnje u oblasti naučnog istraživanja.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Nastavnici Akademije za humani razvoj učestvovali su u realizaciji velikog broja naučno-istraživačkih projekata koje su finansirale međunarodne organizacije, ministarstva Republike Srbije ili lokalne samouprave, od kojih izdvajamo:

  • „Inovacije u pružanju usluga socijalne zaštite u Srbiji vezane za Kovid 19“ (COVID 19 related interventions in social service delivery in Serbia – The provision of selected social services has been adapted to meet the challenges of the COVID 19 pandemic“ – Organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) nadležna za sprovođenje konsultantskih projekata ekonomske saradnje Nemačke i Srbije i Karitas Srbije;
  • „Mentalno blagostanje javnih službenika“ – istraživanje je deo projekta „Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji“ koji realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj  (UNDP);
  • „Program obuke za digitalno opismenjavanje starijih osoba u ustanovama socijalne zaštite“ (Teaching Materials Expert for Digital Literacy Program Development New Skills for Emerging Industries“ – National IT Retraining Programme), UNDP u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja;
  • „Projekat reforme sistema mentalnog zdravlјa u Republici Srpskoj i Federaciji BiH“ koji finansira Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite;
  • „Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija“, projekat Instituta za političke studije;
  • “Voice Emotion Rehabilitation of Hearing Impaired Individuals Based on Auditory Neural Engineering – Acronym: SmartVOIC-E-MOTION” – COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TEHNOLOGY), Rukovodilac: Özlem Konukseven;
  • „Audio Pro net – COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TEHNOLOGY“ Rukovodilac projektabila je Vasiliki Maria (Vivian) Iliadou;
  • Internacional Organizacion for Migration (IOM)“Rukovodilac projekta bio je prof. dr Vladimir Ilić;
  • „Strengthening the capacities of the local and Roma communities at the territory of Šabac for inclusive processes – Key to inclusion“,  koji su organizovali Grad Šabac i Akademija za humani razvoj;
  • „Digitalne kompetencije novinara“, Istraživački projekat Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji.

 

KOORDINATOR CENTRA ZA NAUKU I ISTRAŽIVANJE

doc. dr Emina Borjanić Bolić

emina.borjanic@ahr.edu.rs

Scroll to Top