MA Mina Dimitrijević

MA Mina Dimitrijević

mina

Zvanje, ime i prezime: MA Mina Dimitrijević

Katedra: Socijalni rad

Email: mima.simatkovic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2017. i dalje- saradnik u nastavi Visoke škole socijalnog rada u Beogradu;
 • 2016. i dalje- stalni član interresorne komisije, opština Stari grad, Beograd;
 • 2016.-2017.- Centar za zaštu odojčadi dece i omladine, Stacionar, odeljenje intenzivne podrške;
 • 2014.-2015.- demonstrator na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum; Beograd; departman: socijalni rad.
Obrazovanje
 • 2017. godina master/ magistarski rad na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,  departman: socijalni rad (tema: “Institucionalna briga o deci sa smetnjama u razvoju”);
 • 2015. godina diplomirala/o na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,  departman: socijalni rad (tema: “Institucionalna zaštita I njen značaj za kvalitet života starih osoba”).
Profesionalne aktivnosti
 • Međunarodni naučni skup “Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova” (tema: “Razvoj seksualnosti kod dece sa smetnjama u razvoju”);
 • Saradnik Multidisciplinarnog centra za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava na projektu “Građansko pravna i međunarodna zaštita srpske imovine na Kosovu i Metohiji” za potrebe Vlade Republike Srbije;
 • Pohađanje edukacija iz oblasti socijalne politike i socijalne zaštite.
Naučna interesovanja
 • Deca sa smetnjama u razvoju
 • Porodično parvo i zaštita
 • Socijalno preduzetništvo
 • Socijalna politika
 • Socijalni rad i menadžment
Kursevi
 • Uslovi života, potrebe i prava ljudi
 • Socijalni rad u sistemu javne uprave
 • Socijalni razvoj i planiranje
 • Socijalni rad i liderstvo (i)
 • Socijalni rad i socijalno preduzetništvo
 • Socijalni rad i menadžment (i)
Ostalo
 • Uslovi života, potrebe i prava ljudi
 • Socijalni rad u sistemu javne uprave
 • Socijalni razvoj i planiranje
 • Socijalni rad i liderstvo (i)
 • Socijalni rad i socijalno preduzetništvo
 • Socijalni rad i menadžment (i)
Reference
 • Saradnja na projektu “Građansko pravna i međunarodna zaštita srpske imovine na Kosovu i Metohiji”;
 • Učešće na Međunarodni naučni skupu ,,Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“;
 • ,,Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini“ u svesci 49 (1) u 2019. godini, na temu ,,Briga o starim licima u sistemu socijalne zaštite“;
 • Stručni radovi o aktuelnim temama iz oblasti socijalne zaštite u časopisu ,,Radno pravni savetnik“ koji izdaje Poslovni biro iz Beograda.
Scroll to Top