Prof. dr Đorđe Stojanović

Prof. dr Đorđe Stojanović

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Đorđe Stojanović

Katedra: Departman za socijalni rad

Email: georgikus@gmail.com

Profesionalna karijera
 • Od 2019- do danas, redovni profesor, Visoka škola socijalnog rada, Beograd i Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Educons, Novi Sad
 • Od 2010-do danas, Institut za političke studije, Beograd
 • 2017-2018, Graduate School of Law, Nagoya University, Nagoya, Japan
 • 2016-2018- Gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu na doktorskim i master studijama.
 • 2014-2018 vanredni profesor, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd i Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Educons, Novi Sad
 • 2009-2014, docent, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd i Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Singidunum, Novi Sad
Obrazovanje
 • 2008. doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd (tema: Odnos građanskog društva i asocijativne demokratije)
 • 2006. magistrirao na Fakultetu političkih nauka (tema: Istorijski razvoj pojma građanskog društva), prosek: 10.
 • 1996. diplomirala/o na Fakultetu političkih nauka, smer: Društveno-politički, prosek (diplomski rad: Shvatanje države u delu Georga Vilhelma Fridriha Hegela), prosek: 9,55.
Profesionalne aktivnosti

Boravci u inostranstvu (poslednjih 5 godina):

 • Аngažovan kao inostrani gostujući istraživač/predavač na Pravnom fakultetu, Nagoja Univerzitet, Japan (Graduate School of Law, Nagoya University, Japan) u okviru istraživačkog projekta (2017-2018, годину дана):
  „Comparative border studies of Southeast Europe and the East Asia (Komparativno priučavanje granica Jugoistočne Evrope i Istočne Azije)“
 • Angažovan kao inostrani gostujući istraživač/predavač na Pravnom fakultetu, Nagoja Univerzitetu, Japan (Graduate School of Law, Nagoya University, Japan) u okviru istraživačkog projekta (2013-2014, три месеца):
  „The Symbolic Construction of the Enemy: the Case of Serbia and Japan (Симболичка конструкција непријатеља: случај Србије и Јапана)“
 • Angažovan kao inostrani gostujući istraživač na The Georg Ekart Insitute for International Textbook Research (Braunschweig, Germany) u okviru istraživačkog projekta (2013, месец дана):
  „Nation, State, and Borders: Europe and the Balkans in the Late XX and XXI Century (Nacija, država i granice: Evropa i Balkan u poznom XX i XXI veku“
Naučna interesovanja
 • Teorije socijalnog rada/socijalne politike (posebno: socijalni rad/koncepti blagostanja i diskursi post-modernosti)
 • Granice, prostor i migracije
 • Socijalni rad i civilno društvo
Kursevi
 • Teorije socijalnog rada
 • Socijalna politika
 • Socijalna politika EU
 • Migracije
 • Socijalni rad i civilno društvo
 • Menadžment u socijalnom radu
Ostalo
 • Urednik engleskog izdanja Srpske političke misli (Serbian political thought), rang M24, i zamenik glavnog i odgovrnog urednika Srpske političke misli.
 • Učešće na projektu “Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija”, br. 179009, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Član Naučnog komiteta za više međunarodnih konferencije u organizaciji Department of International Relations, Political Science and Security Studies, Faculty of Social and Human Sciences, University Lucian Blaga, Sibiu, Romania.
 • Monografija Anatomija savremene države je 2013, godine ušla u uži izbor za nagradu grada Beograda iz oblasti društvenih nauka
 • Mentor za izradu doktorske disertacije i više master teza
Reference (do 5 značajnih)
 1. Stojanovic, Dj. The Symbolic Construction of the Enemy: the Case of Serbia and Japan. Nagoya University, Nagoya, 2015.
 2. Stojanovic, Dj. (2017) „Space, Territory and Sovereignty: Critical Analaysis of Concepts“, Nagoya University Journal of Law and Politics, 275: 111-185.
 3. Stojanovic, Dj. (2018) „Post-modern Metamorphosis of Limological Discourses: From “Natural” Borders to Borderscapes“, Nagoya University Journal of Law and Politics, 276: 97-161.
 4. Стојановић, Ђ. и Ђурић, Ж. Анатомија савремене државе. Институт за политичке студије, Београд, 2012.
 5. Стојановић, Ђ и Илић, В. „Реконцептуализација социјалне политике: транснационалне димензије.“ Српска политичка мисао, 54(4), 2016: 103-120.
Scroll to Top