Prof. dr Ljiljana Manić

Prof. dr Ljiljana Manić

ljiljana-manic

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Ljiljana Manić

Katedra: Socijalni rad

Email: ljiljana.manic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2024 – sada  redovni professor na Akademiji za humani razvoj
 • 2018 – 2024. vanredni profesor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu,
 • 2015 – 2018. vanredni profesor na Fakultetu za kulturu i medije
 • 2010 – 2015. docent na  Fakultetu za kulturu i medije
 • 2008 – 2010. asistent na  Fakultetu za kulturu i medije
 • 2005 – 2008. profesor u Ekonomskoj školi “Nada Dimić” u Zemunu
 • 2000 – 2005. izvršni direktor u preduzeću “Filipa d.o.o.” u Beogradu
Obrazovanje
 • 2010. godine doktorirala na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu (tema: Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija)
 • 2007. godina magistrirala na Fakultetu za poslovne studije  (tema:Marketing usluga u beogradskim pozorištima)
 • 1990.godina diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Profesionalne aktivnosti
 • Rukovodilac projekta „Mentalno blagostanje javnih službenika“ koji je realizovan od avgusta 2022. do marta 2023. godine uz podšku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
 • Ekspert na regionalnom istraživanju „Survey on the Mental Well-Being of Civil Servants in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia“, koje je realizovala Regionalna asocijacija za javnu administraciju (ReSPA), a finansirala Evropska unija 2023. godine.
 • Rukovodilac uspešno realizovanog projekta „Istraživanje kulturnih navika starijih Beograđana u doba pandemije“, koji je finansirao Sekretarijat za kulturu grada Beograda 2022. godine.
 • Saradnik na projektu „Inovacije u pružanju socijalnih usluga u Srbiji  koje su posledica pandemije Kovid-19“ koji je realizovao Karitas, a finansirala Nemačka razvojna agencija (GIZ) 2020. godine
 • Konsultant na projektu „Program obuke za digitalno opismenjavanje starijih osoba u ustanovama socijalne zaštite“ koji je 2021. godine finansirao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
 • Recezent publikacije „Kultura pristupačnosti” u kojoj su prikazani rezultati istraživanja o pristupačnosti muzeja i galerija u Republici Srbiji osobama sa invaliditetom, koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sproveo tokom 2021. godine.
 • 2019. godine učestvovala je na projektu EU Diversity Charters’ Annual Forum u Briselu. U radu Foruma učestvovala je na  poziv Evropske komisije kao sekretar Gerontološkog društva Srbije i jedini predstavnik organizacija civilnog društva iz Republike Srbije.
 • 2017. godine učestvovala je na projektu InGrid 2, finansiranom sredstvima Evropske unije iz programa Horizon 2020 za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja. U okviru projekta InGrid 2 radila je na projektu „Socio-demografske karakteristike i uslovi života starijih žena u ruralnim oblastima Evrope“ u Centru za demografske studije u Barseloni.
 • Član je Komisije za naučno-istraživački rad Gerontološkog društva Srbije i član Organizacionog odbora Desetog međunarodnog kongresa gerontologa.
 • Od 2018. do 2020. godine bila je urednik naučnog časopisa „Gerontologija“ (M51 prema kategorizaciji domaćih naučnih časopisi za medicinske nauke i M52 prema kategorizacija domaćih naučnih časopisa za društvene nauke)
 • Bila je rukovodilac uspešno realizovanog projekta „Istraživanje o uticaju medijskog izveštavanja na percepciju i stavove javnosti o starijim osobama u Srbiji“ i koordinator projekta „Javnost, stari i mediji“ koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.
 • godine bila je član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a 2018. član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja kojima se podižu etički standardi u medijima.
 • Mentor je na 13 odbranjenih master radova i 2 doktorske disertacije.
 • Od 2016. godine isputnjava zahteve Komisije za akreditaciju za nastavu i mentorstvo na doktorskim studijama
Naučna interesovanja
 • Kultrura i kulturno nasleđe
 • Komunikacija
 • Istraživanja u društvenim naukama
 • Odnosi s javnošću
 • Položaj starijih osoba u društvu
Kursevi
 • Metodologija naučnog istraživanja u društvenim naukama
 • Istraživanja u društveno humanističkim naukama
 • Komunikacija i kultura
 • Teorija i praksa interkulturnog komuniciranja
 • Govorna kultura
Ostalo
 • Član je Nadzornog odbora Muzeja afričke umetnosti u Beogradu.
 • Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja Nacionalne akademije za javnu upravu u 2023. godine za obuke iz oblasti Odnosa s javnošću.
 • Dobitnik je Zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice koja se dodeljuje za poseban doprinos kulturi u 2018. godini.
 • Od 2012. do 2016. godine obavljala funkciju Ombudsmana (zaštitinika prava studenata) Megatrend univerziteta
Reference (do 5 značajnih)
 1. Manić, Lj, Ercegovac, I, Tankosić, M. (2022): Non-standard Forms of Employment in Creative Industries, LIMES plus : Journal of Social Sciences and Humanities 2/2022,  ISSN 1820-0869, p. 45-68, UDK: 338.46:008]:331.5, HERAedu, Beograd
 2. Manić, Lj, Milјković, J. (2022): Bezbednost starijih na internetu, Časopis Bezbednost, 3/2022, str. 120-139, DOI: 10.5937/bezbednost2203120M UDK: 004.738.5:004.056-053.88(497.11+4), Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd
 3.  Љ, Симеуновић Бајић, Н. „Јавност, старији људи и медији“, Геронтолошко друштво Србије, Универзитет Џон Незбит, Београд, ISBN 978-86-7747-550-5, CIP: 316.774-053.9(497.11), COBISS.SR-ID 228459532, 2016, 160 страна.
 4. Milivojević Tatjana, Manić Ljiljana, Simeunović Bajić Nataša (2021) „Double discrimination of elderly women in the media“, Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, Volume 19, Issue Perpetuating Inequality: Media Discourses on “Race” and Gender, Jun 2021, p. 117 – 132, DOI: https://doi.org/10.1386/nl_00026_1, ISSN: 1601-829X
 5. Simeunović Bajić N., Manić, Lj., Majdarević, A., „Framing public policy issues of the city on Niš in the context of the 1700th anniversary of the Edict of Milan”, Annales UMCS Sectio K: Politologia, Faculty of Political Science of University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Poland, Vol. 20, Issue 1, 2013, pp. 185–198, ISSN (Print) 1428-9512, DOI: 10.2478/v10226-012-0030-x

 

Scroll to Top