Prof. dr Vladimir Ilić

Prof. dr Vladimir Ilić

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Vladimir Ilić

Katedra: Socijalni rad

Email: vladimir.ilic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2017. i dalje – osnivač i direktor Visoke škole socijalnog rada
 • 20.09.2017. godine izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu
  05.05.2017. godine izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Politikologija i socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum
 • 2011 -2017. Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta „Singidunum“ – šef Departmana za socijalni rad
 • 2011, docent,  Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu
 • 2007 – 2015  Fondacija „Solidarnost Srbije“ – direktor
 • 2006 – 2007, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – državni sekretar za socijalnu politiku
 • 2004 – 2006, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – pomoćnik ministra za Sektor socijalne zaštite
 • 2002 – 2004, Centar dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda – pomoćnik generalnog direktora za ekonomsko-finansijska pitanja
 • 1999 – 2001, Fakultet za trgovinu i bankarstvo – student prodekan
Obrazovanje
 • 2012. godina doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (tema: „Pretpostavke i domašaji demokratije u zapadno-evropskim multietničkim društvima“)
 • godina doktorirao na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet “Braća Karić” u Beogradu (tema: “Uticaj prava Evropske unije na ruralni razvoj u zemljama zapadnog Balkana “)
 • 2007. godina magistrirao na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet “Braća Karić” u Beogradu (tema: „Strategija za smanjenje siromaštva u procesu tranzicije na primeru Srbije”)
 • 2002. godine diplomirao na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet “Braća Karić” u Beogradu 
Profesionalne aktivnosti
 • Mentor na pet odbranjenih master radova
 • Član komisije na deset odbranjenih master radova
 • Član komisije za izbor u zvanje profesora, za dva kandidata
 • Član redakcije monografije Socijalni rad: izazovi i dileme
 • Zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Socijalna politika
 • Predsednik programskog odbora Međunarodne konferencije ALOS
 • Glavni urednik časopisa Paradigma
 • Zajednica Klubova Super Rukometne Lige za Muškarce – član Upravnog odbora
 • Sportsko društvo ,,Studentski grad“ – član Upravnog odbora
 • Univerzitetski rukometni klub ,,Studentski grad“ – član Upravnog odbora
 • Fondacija „Spomenica solidarnosti“ – predsednik Upravnog odbora
 • Fondacija „Solidarnost Srbije“ – član Upravnog odbora
 • Fondacija „Solidarnost Srbije“ – suosnivač
 • NVO „Selo” – saradnik
 • Preduzeće “EKO-TARA” DOO – Osnivač i član Upravnog odbora
 • Ustanova Studentski centar Beograd – član Upravnog odbora
 • NVO Centar za promociju povratka – saradnik
 • Nacionalni park Tara – član Upravnog odbora
 • Centar dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda – koordinator za poslove nabavke
 • Etno sajam “Tradicijom ka budućnosti” – član organizacionog odbora
 • Maloprodajni objekti robe široke potrošnje – menadžer 5 objekata
Naučna interesovanja
 • Socijalni rad i unapredjenje sistema socijalne zaštite
 • Menadžment u socijalnom radu
 • Socijalna politika
Kursevi
 • Predmet – Menadžment u socijalnom radu, MAS studije, Socijalni rad
Ostalo
 • Povelja za poseban doprinos i unapređenje sistema socijalne zaštite za 2008 god. koju dodeljuje Udruženje poslodavaca Vojvodine
 • Nadgrada Zlatna značka koju dodeljuje Kulturno prosvetna zajednica Beograda
 • Povelja o proglašenju za dopisnog člana Srpske razvojne akademije
Reference (do 5 značajnih)
 • Vladimir Ilić, Uglješa Janković (2015). Sociološko-politikološke perspektive pojma siromaštva, Srpska politička misao, broj 4, vol.50, str.331-351, Institut za političke studije, Beograd.
 • Vladimir Ilić (2016). Rekonceptualizacija socijalne politike: trans-nacionalna dimenzija, Srpska politička misao, 54(4), str. 103-120, Institut za političke studije, Beograd.
 • Dejan Gligović, Goran Đoković, Vladimir Ilić (2019). Organizacione aktivnosti centara za socijalni rad: slučaj centra za socijalni rad Subotica, Srpska politička misao, broj 2.
 • Miljević Milan, Ilić Vladimir (2016). Globalni izazovi savremenom socijabilitetu, Tematski zbornik, Socijalni rad:izazovi i dileme, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, str.45-73.
 • Ugljesa Jankovic, Vladimir Ilić (2018). Supervision in social work – implementation phase in the reform process of the system of social and child protection in Republic of Montenegro, Journal of social policy, 14, year 11, pages 111-154, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.
 • Stojanović, Đ. i Ilić V. (2020) ,,Strukturalizam i post-strukturalizam: teoretske tenzije i dimenzije”, Srpska politička misao, ISSN 0354-5989, УДК 165.75:321.01, DOI: 10.22182/spm.6712020.2, M24-4
 • Stojanović, Đ. I Ilić, V. (2020) Postmodernizacija socijalnog rada, Beograd: Visoka škola socijalnog rada
Scroll to Top