Prof. dr Vladimir N. Džamić

Prof. dr Vladimir N. Džamić

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Vladimir N. Džamić

Katedra: Socijalni rad, Psihologija

Email: vladimir.dzamic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2023. godine – redovni profesor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • od 2022. godine – predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 14 – Transport i Pregovaračke grupe za poglavlje 21 – Transevropske mreže u pregovorima sa Evropskom unijom
 • 2022 – državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, zadužen za međunarodnu saradnju i evropske integracije
 • III 2022-X 2022 – redovni profesor, rektor Alfa BK Univerziteta
 • 2021-2022 – prorektor za nastavu i studentski standard, Alfa BK Univerzitet
 • 2018-2020 – državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije zadužen za međunarodnu saradnju
 • 2017-2018 – državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije zadužen za međunarodnu saradnju i dualno obrazovanje
 • 2017-2021 – redovni profesor Univerziteta Singidunum
 • 2020-2021 – savetnik rektora Univerziteta Singidunum
 • 2019-2020 – koordinator Departmana za međunarodnu saradnju i studije na engleskom jeziku, Univerzitet Singidunum
 • 2013-2017– prodekan za nastavu, Univerzitet Singidunum
 • 2013-2017 – koordinator Centra za poslovne veštine Univerziteta Singidunum
 • 2013-2015 – član Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji
 • 2008-2009 – Evropski parlament, Brisel i Strazbur; stručno usavršavanje i asistent poslanika Evropskog parlamenta
 • 2004-2007 – mlađi saradnik (demonstrator) na predmetu Istorija političkih teorija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Obrazovanje
 • Master akademske studije i doktorske studije završio na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, sa prosečnom ocenom 10 (deset).
 • Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na Odeljenju za međunarodne studije, sa prosečnom ocenom 9,46 (devet I 46/100) i stekao zvanje: diplomirani politikolog za međunarodne poslove.
 • Gimnaziju u Vrnjačkoj Banji završio kao učenik generacije u oblasti društvenih i humanističkih nauka, 2003. godine i kao nosilac Vukove diplome.
Profesionalne aktivnosti
 • Bio je član uređivačkog odbora časopisa Ecologica – M51
 • Recenzent u naučnim časopisima: Sociologija – M23 i Management – časopis za teoriju i praksu menadžmenta, M24
 • Bio je relizator seminara za stručno usavršavanje nastavnika srednjih škola akreditovanih kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV).
 • Bio je član naučnog i organizacionog odbora više međunarodnih naučnih konferencija.
Akademska interesovanja
 • Organizaciono ponašanje
 • Korporativna kultura
 • Personalne i poslovne veštine
Kursevi
 • Marketing i ponašanje potrošača
 • Socijalna ekologija
Reference (do 5 značajnih)
 • Brkljač, M., Bačvarević, B., Džamić, V., Digitalizacija, inovacije i društveno odgovorno poslovanje, Ecologica, vol. 29, No 106, 2/2022, 2022
 • Džamić, V., Organizaciono ponašanje i korporativna kultura, Univerzitet Singidunum, 2021. (drugo izdanje)
 • Knežević, M., Čerović, S., Džamić, V., Radojević, T., Total Quality Management Implementation and Guest Satisfaction in Hospitality, Amfiteatru Economic, vol. XIX, No. 44, pp. 124-144
 • Kostić, M. J. Tončev, V. Džamić, M. Knežević, Economic and Legal Conceptual Framework of Viral Marketing, Marketing, Srpsko udruženje za marketing SEMA, Beograd, vol. 46, str. 115-124
 • Ž. Spalević, M. Ilić, V. Džamić, Agrotourism – legal problems and IT perspectives, 4th International thematic monograph – Modern management tools and economy of tourism sector in present era, pp. 139-154, Feb, 2020
Scroll to Top