Prof. dr Žilijeta Krivokapić

Prof. dr Žilijeta Krivokapić

Zvanje, ime i prezime: Prof. dr Žilijeta Krivokapić

Katedra: Okupaciona terapija, Logopedija

Email: zilijeta.krivokapic@ahr.edu.rs

Profesionalna karijera
 • 2017 – docent na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu
 • 2013 – profesor na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija Ćuprija
 • 2010 – 2013 – docent na US Medical School u Beogradu
 • 2010 – radi do danas kao gostujući profesor na Fakultetu za psihologiju Univerziteta u Bijeljini
 • 2008 – 2010 – asistent na Fakultetu za primenjenu psihologiju u Beogradu
 • 2005 – 2008 – privatna praksa, radi kao psihoterapeut i klinički psiholog
 • 2004 – 2005 – psiholog u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, Beograd
 • 2003 – 2004 – obavljanje dela specijalističkog staža u okviru specijalizacije iz medicinske psihologije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu
 • 1999 – 2004 – psiholog na Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja Kliničkog centra u Nišu
 • 1994 – 1999 – organizator i vođa projekta prevencije u Službi za prevenciju bolesti zavisnosti – Gradska uprava grada Niša
 • 1993 – 1994 – profesor psihologije u Ekonomsko-trgovačkoj školi, Niš
Obrazovanje
 • doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za Psihologiju(tema: “Poremećaji ličnosti i politoksikomanija – implikacije za psihoterapiju i primarnu prevenciju“)
 • 2007. godina magistirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za Psihologiju  (tema: “Osobenosti seksualnog funkcionisanja alkoholičara” )
 • specijalizirala medicinsku (kliničku) psihologiju na Medicinskom fakultetu u Nišu
 • 1990. godina diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, odsek/katedra: Psihologija
Profesionalne aktivnosti
 • 1995 – 1999; završila edukaciju iz Bihejvioralno–kognitivne terapije
 • 1996 – 1998; autor i organizator radionica „Zoupotreba psihoaktivnih supstanci“, u saradnji sa IRC i SOROS
 • 2000 – 2002; koautor projekta “Seksualno ponašanje Jugoslovena” epidemioloska studija, u organizaciji Društva bihevioralne teorije i prakse
 • 2007 – do danas predavač u Bihejvioralno-kognitivnoj školi (četvorogodišnja edukacija iz psihoterapije)
 • 2010 – 2011; završila edukaciju (prvi i drugi nivo) EMDR
 • 2010 – 2018; dekan Fakulteta za psihologiju Univerziteta u Bjeljini
Naučna interesovanja
 • Psihoterapija
 • Bolesti zavisnosti
 • Komunikacija
 • Bihejvioralne nauke
Kursevi
 • Predmet: Uvod u psihologiju (Logopedija, Okupaciona terapija)
 • Predmet: Razvojna psihologija (Okupaciona terapija, Socijalni rad, Logopedija)
Ostalo
 • Nosilac nacionalnog sertifikata za psihoterapiju – kogitivno-bihejvioralni psihoterapeut.
 • Višegodišnji rad u prevenciji (kreator preventivnih programa, učesnik na tribinama, okruglim stolovima, predavanjima, seminarima itd.). Autor i priređivač propagandnog materjala iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja.
 • Rad u kurativi dominantno usmeren na dijagnostiku i terapiju. Na Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu i Specijalnoj bolnici u Beogradu radi kao dijagnostičar (preko 1000 psiholoških nalaza) i grupni terapeut.
 • Učestvovala na više od 70 stručnih konferencija, kongresa, seminara itd. u zemlji i inostranstvu.
 • U privatnoj psihološkoj praksi radi kao KBT psihoterapeu
 • god.– član Srpske asocijacije bihevioralno-kognitivnih terapeuta –SRABCT (član predsedništva)
 • god. – član Društva psihologa Srbije
 • god.–član Evropske asocijacije bihejvioralnih i kognitivnih terapeuta (EABCT)
 • god. – član Saveza psihoterapeuta Srbije (član predsedništva)
Reference (do 5 značajnih)
 1. Nikolić, M., Krivokapić, Z., Jovanović, D., Savić, M., Ivin, D.(2011), Choosing partners without the presence of emotions: Multicriteria quantitative approach, HealthMED-Volume 5 / Number 2, 413-425.
 2. Krivokapić, Ž., Dordevic, V., (2014), Depression in Patients with Chronic Renal Failure on Hemodialysis, 16th World Congress of Psychiatry, Madrid
 3. Krivokapić, Ž. (2015), Bihejvioralna aktivacija, u: Tatjana Vukosavljević Gvozden (ur.) Kognitivno-bihejvioralne terapije danas, razvoj i promene, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet. Beograd. str. 260-284.
 4. Krivokapić, Ž. (2015), Psihoaktivne supstance, zloupotreba i zavisnost. Draslar Partner, Beograd.
 5. Đurdjević,S.,Krivokapić, Ž, Šapić, R., Vićentić, S. (2016). Understanding conative regulation systems – an examination of the differences between offenders and non-offenders. Journal of Special Education and Rehabilitation, 17(1–2): 66 –84 doi:10.19057/jser.2016.
Scroll to Top