Master rad

Studentkinja Marija Đukanović, br. indeksa 3002/2023, studijski program Okupaciona terapija. Tema master rada „Savremeni terapijski pristupi u tretmanu disleksije“, mentor prof. dr Sanja Đurđević.

Preuzmite:

Master rad

Scroll to Top