Master rad

Ana Aleksić, broj indeksa 3018/2023, studijski program Logopedija. Tema master rada „Akustička analiza glasa kod dece sa razvojnim poremećajima govora i jezika“; mentor doc dr. Željana Sukur.

Preuzmite:

Master rad

Scroll to Top