Master rad

Jelena Borovčanin, broj indeksa  3024/2023, studijski program Socijalni rad. Tema master rada „Uzroci društvenih konflikata i upravljanje istim u kriznim situacijama“; mentor prof. dr Ana Grbić. Odbrana zakazana za 10.07.2024. godine u 12 sati i 30 minuta.

Preuzmite:

Master rad

Scroll to Top