Master rad

Student Tamara Komatović, broj indeksa 3019/2023, studijski program Logopedija, tema master rada „Period trajanja tretmana kod govornih poremećaja“, mentor prof. dr Neda Milošević. Odbrana zakazana za 10.07.2024. godine.

Preuzmite:

Master rad

Scroll to Top